Our offer

Care alarm as a service

The basics of Harmoni starts with a clever and smooth business setup.

  • Only pay for the services, products and functions you require at the moment.
  • Add and remove sensors and functions as needed during the agreement length.
  • If desired, you can completely avoid upfront costs.
  • Smart products and services greatly reducing implementation costs.
  • Relevant statistics and information available in the web portal.

Efficient installation

The installation is quickly done due to innovative products minimizing the disruption in your daily activities.

We think differently

På Harmoni Care tror vi på innovation och smarta nya lösningar. Vi vill dock framhäva vikten av att larmen alltid ska nå fram till de tänkta mottagarna som det allra viktigaste i vår tjänst - även om Internet går ner eller om strömmen går. Exempelvis så skapar vi trygga larmkedjor med hjälp av integrationer och smarta funktioner. Vårt senaste system Harmoni Sense har stöd för att propagera larm även i ett totalt offlineläge och är oerhört motståndskraftigt mot brutna och bristfälliga anslutningar.

Contact us for more information!