Klippans kommun ligger i det expansiva nordvästra Skåne. 

I Klippans kommun är det ca 1500 medarbetare som tillsammans jobbar för Klippans medborgares bästa. Vi har vård- och omsorgsboenden i Östra Ljungby, Klippan och Ljungbyhed.
Kommunen utgår utifrån brukarnas behov och önskemål och har stort fokus på att den vård och omvårdnad som bedrivs ska vara högkvalitativ. Klippans kommun arbetar med att tillvarata det friska hos varje individ som behöver vård och omsorg.

 

Samarbete

Under våren 2023 gjordes en upphandling där uppdraget omfattar trygghetslarm för kommunens särskilda boende som skall fungerar 24/7/365.

Harmoni Care vann ramavtalet i 48 månader och under sensommaren pågick installationen på Åbyhem, under våren 2024 installationer på Syrengården, Lungbygården och Ljungåsen.

Kommunen använder sig av vår molnjänst samt den senaste tekniken av smarta sensorer i vårt system Harmoni


Mål och syfte med upphandlingen

Upphandlingens syfte är att anskaffa en fungerande tjänst av digitalt trygghetssystem så att kommunen kan utföra sitt åtagagande gentemot de som bor i kommunens särskilda boenden och säkerställa deras trygghet.

Tjänsten ska bidra till:

·         Minskning av fallolyckor
·         Minskning av falska larm
·         Effektivare tillsyn, speciellt nattetid
·         Förbättrad livskvalitet för brukare
·         Förbättrad arbetsmiljö för personalTrygghetslarm Sense

Vårt smarta trygghetslarm med meshteknik och offlinestöd

Realtidspositionering

Inomhuspositionering och följning av larm från brukare

Låsintegration

Trygg låsning av egna lägenheten som öppnas med larmknappen

Passagesystem

Ett komplett integrerat passagesystem är installerat och integrerat med trygghetslarmet