Vårt erbjudande

Trygghetslarm som tjänst

Grunden med Harmoni börjar med ett smart och smidigt affärsupplägg.

  • Hyr tjänster och funktioner utifrån behov och antal boende just nu.
  • Lägg till eller ta bort funktioner och tillbehör under avtalstiden.
  • Debitering endast i form av hyreskostnad
  • Smarta produkter och system gör implementationskostnaden låg.
  • Relevant statistik och information tillgänglig i kundportalen.

Trygg och effektiv installation

Installationen utförs snabbt och effektivt av våra egna välutbildade tekniker som även håller i utbildningen för personalen. Systemet är smart utformat för att minimera tiden vi behöver störa i boendemiljön för att minimera påverkan för er som kund.

Vi tänker annorlunda

På Harmoni Care tror vi på innovation och smarta nya lösningar. Vi vill dock framhäva vikten av att larmen alltid ska nå fram till de tänkta mottagarna som det allra viktigaste i vår tjänst - även om Internet går ner eller om strömmen går. Exempelvis så skapar vi trygga larmkedjor med hjälp av integrationer och smarta funktioner. Vårt senaste system Harmoni Sense har stöd för att propagera larm även i ett totalt offlineläge och är oerhört motståndskraftigt mot brutna och bristfälliga anslutningar.

Kontakta oss för information!