Om oss

Harmoni Care AB har över 30 års erfarenhet av trygghetslarm på den Svenska marknaden och säljer trygghetslarm och kringliggande tjänster till hela landet. Genom att själva äga utveckling av både produkter, tjänster, bakomliggande system och appar kan vi erbjuda den mest anpassade tjänsten på marknaden, installerad av våra egna välutbildade tekniker.

Vi är certifierade enligt ISO9001, ISO14001 och ISO45001

Kvalitet

Vårt ledningssystem säkerställer ett arbetssätt och rutiner som återspeglar den höga kvalitet vi eftersträvar i våra leveranser, vår utveckling och vardag.

Miljö

Certifieringen intygar ett konkret och målinriktat arbete mot erkända miljömål. Vi jobbar exempelvis med effektivitet i användning av resurser och utvecklar produkter utifrån ett livscykelperspektiv.

Arbetsmiljö

Vi arbetar systematiskt med att stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen genom rutiner som säkerställer säkerhet, ledningens engagemang och medarbetarnas deltagande.