Integritetspolicy

Denna integritetspolicy för Harmoni Care AB, beskriver vilken information vi samlar in, hur den används och/eller delas vid användning av våra tjänster, så som vid användning av vår mobilapplikation, Harmoni Sense.  Syftet med detta dokument är att du ska få förståelse för dina rättigheter och valmöjligheter. Skulle du ha några frågor är du välkommen att kontakta oss på info@harmonicare.se eller via support på startsidan.

Vilken information samlar vi in? 

Vi samlar enbart in personlig information som du frivilligt tillhandahåller oss när du använder våra tjänster eller är i kontakt med oss. 

Den personliga information vi samlar beror på kontexten i dina interaktioner med oss och våra tjänster, vilka val du gör och vilka produkter och funktioner du nyttjar. Denna information kan innefatta följande: 

  • Användarnamn 
  • Lösenord 
  • E-post 

Vi hanterar inga känsliga data om dig. Om du använder vår applikation kan vi även samla in följande information om du väljer att ge oss tillgång eller behörighet: 

Tillgång mobil enhet: Vi kan be om tillgång eller behörighet gällande vissa inställningar i din mobila enhet, så som Bluetooth, NFC och andra funktioner. Om du önskar ändra tillgången till dessa funktioner gör du det i din mobila enhets inställningar. 

Data mobil enhet: Vi samlar automatiskt information om din mobila enhet (så som enhetens ID, modell och tillverkare), operationssystem, version, systemkonfiguration, enhets- och applikations-ID, webbläsare och version, hårdvarumodell, internetleverantör och/eller mobiloperatör, IP-adress (eller proxy-server). Använder du vår(a) applikation(er) kan vi även samla information om vilket mobilnät din enhet är kopplad till, din mobilenhets unika ID och information om de funktioner du använder med vår applikation. 

Push-notiser: Vi kan skicka dig push-notiser gällande ditt konto eller specifika funktioner i applikationen. Om du inte vill ha denna typ av notiser kan du stänga av dem i inställningarna på din mobila enhet. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften i vår applikation, för felsökning och för interna analyser och rapporter. 

Automatiskt insamlad information: 

En del data, så som din IP-adress och/eller information om din webbläsare och enhet, samlas automatiskt in när du besöker våra sajter eller använder våra tjänster. Denna data visar inte din identitet (så som namn eller kontaktinformation) men kan innehålla information gällande din enhet och användning. 

Loggar och användning: Denna information är tjänsterelaterad och samlas in automatiskt för att kunna tillhandahålla statistik. Beroende på hur du använder vår tjänst kan denna loggdata inkludera din IP-adress, enhetsinformation, webbläsare, inställningar och information gällande din aktivitet i tjänsten (så som datum och tid kopplad till din användning, sidor och dokument du besökt, sökningar och vilka funktioner du nyttjat) och händelseinformation (så som systemaktivitet, felmeddelanden och hårdvaruuppdateringar). 

Enhetsdata: Vi samlar in information om din enhet, så som din dator, mobil, surfplatta eller annan enhet du använder för att nyttja vår tjänst. Beroende på vilken enhet du använder kan följande information samlas: din IP-adress (eller proxy-server), enhets och applikations-ID, position, webbläsare, hårdvarumodell, Internetleverantör och/eller mobiloperatör, operationssystem och information om systemkonfiguration. 

Dina rättigheter 

Rättigheter som bosatt inom EES kan inkludera möjligheten att: 

  • Begära tillgång och få en kopia på din personliga information 
  • Begära korrigering eller borttagning av information 
  • Begränsa hantering av din personliga information 
  • Om tillämpligt, ha rätt till uppgiftsportabilitet 

Om vi ​​förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För mer information om hantering av personuppgifter kan du med fördel läsa vår personuppgiftspolicy som går under rubriken GDPR. 

För att begära något av ovanstående är du välkommen att kontakta oss på info@harmonicare.se.